TTI Success Insights, Sverige

Vem är du?

PartnerFöretagskundGruppaktivitet

Bli IPU partner

Genom våra utbildningar får du tillgång till IPU:s analysverktyg och unik kunskap om beteende och drivkrafter. Utbildningen ger behörighet att använda vårt material i din egen verksamhet. Idag arbetar du kanske med individ- och organisationsutveckling eller med rekrytering. Allt fler företag efterfrågar denna kompetens och som behörig partner ökar dina möjligheter till spännande och utvecklande uppdrag.

Vi ställer höga krav

Beteenden, drivkrafter, emotionell intelligens, tankemönster och värderingar är viktiga frågor som fordrar ett varsamt handhavande. Vi ställer därför höga krav på våra partners. Vi ställer också krav på kompetens och etiska grunder hos dem som får arbeta med våra analysverktyg. Efter godkänd utbildning får alla konsulter ett digitalt behörighetskort för att kunna visa att man är behörig användare av våra produkter.

Vidareutbildning och material

Utöver grundutbildningen finns påbyggnadsutbildningar för att hålla dig uppdaterad och få nya infallsvinklar. Alla som gått utbildningen får dessutom tillgång till våra Uppfräschningsdagar som hålls flera gånger varje år. Som behörig kan du även köpa vårt material med handböcker och andra trycksaker som du kan använda i olika gruppövningar. Våra rapporter finns på över 40 språk.