TTI Success Insights analysverktyg

Nya insikter – snabbt och smidigt

Vi på TTI Success Insights erbjuder en rad pedagogiska och effektiva analysverktyg för individ- och organisationsutveckling. Analyserna görs online, snabbt och smidigt men ger solid, fördjupad förståelse för de bakomliggande faktorerna för mänskligt beteende och varför vi gör som vi gör.

Våra analysverktyg är lätta att använda och finns tillgängliga på fler än 40 språk. Här är de sex olika versioner av analysverktyg som vi erbjuder idag. Vilket verktyg är rätt för ditt behov?

Kontakta oss

Profilanalys

Denna analys bygger i grunden på William Moulton Marstons modell om olika personlighetstyper. Rapporten ger en bild av en individs beteende – både grundbeteende och anpassat beteende, dvs sättet att agera i en specifik omgivning.

Drivkraftsanalys

Filosofen och psykologen Eduard Spranger definierade redan för runt hundra år sedan sex områden som beskriver människans motivation och drivkraft. TTI Success Insights har vidareutvecklat Sprangers modell och tagit fram en analys med tolv drivkrafter. Rapporten beskriver en individs belöningssytem med utgångspunkt från drivkrafterna.

EQ

EQ undersöker emotionell intelligens. Analysen ger insikt i både inre och yttre emotionell intelligens och rapporten ger individen och organisationen en medvetenhet om hur samspelet med andra människor kan fungera bättre och hur individen kan bli effektivare i arbetslivet.

Talent Insights
Profilanalys & drivkrafter

I denna kombinationsrapport ingår en profilanalys som beskriver en individs beteendestilar (grundbeteende och anpassat beteende) och en analys som beskriver individens tolv drivkrafter. Det ingår även ett avsnitt om individens unika kombination av beteende och drivkrafter.

Talent Insights
Profilanalys & EQ

I denna kombinationsrapport får ni verkligt användbar kunskap: en profilanalys som beskriver en individs beteendestilar (grundbeteende och anpassat beteende) och en analys som mäter den emotionella intelligensen.

TriMetrix

Denna rapport ger en grundlig genomgång av en individs personliga egenskaper inom samtliga tre kunskapsgrenar: beteende, drivkrafter, kombinationen av dessa och dessutom en förståelse för nivån av emotionell intelligens. En analys som ger en komplett bild!
Från utmaning till fördel.
TTI Success Insights hjälper till med omvandlingen.
Kom igång