Nyttan för ditt team eller din organisation

Personlig utveckling

Effektiva människor känner sig själva. De förstår vad som motiverar dem och vad som får dem att satsa helhjärtat. Oavsett var i livet du befinner dig, vinner du på att jobba med din personliga utveckling. Våra analyser beskriver svaga och starka sidor och fungerar som vägledning för hur du kan växa.

Coachning

Ta din coachning- och konsultverksamhet till nästa nivå med hjälp av våra analysverktyg. Syftet med coachning är att hjälpa människor att utvecklas, förbättra sina förmågor och hitta sin motivation. Våra välbeprövade analysverktyg ger dig stöd i att utveckla ledare och medarbetare genom att identifiera deras styrkor och svagheter.

Effektiv kommunikation

Effektiv kommunikation är kärnan i varje framgångsrik organisation och skapar förståelse mellan individer och inom teamet. Människor med olika drivkrafter har olika preferenser när det kommer till att kommunicera. Genom ökad förståelse för andra beteenden öppnas möjligheter att anpassa och förtydliga kommunikationen så att den i sin tur ger bättre fungerande relationer.

Teamutveckling

Att förstå varandra är nyckeln till effektivare samarbete och kommunikation. Alla beteendestilar har sin särprägel. I vissa situationer och sällskap kan varje stil vara en styrka, i andra en svaghet. Våra analysverktyg ger de grunder som behövs för att förstå en grupps sammansättning och skapa den öppenhet som krävs för att utveckla ett starkt och välmående team.

Ledarskapsutveckling

Ge människor möjlighet att leda team på rätt sätt genom att utvärdera förmågor och utveckling. God kommunikativ förmåga, ökad självkännedom och medvetenhet skapar potential för ett starkt ledarskap. Ledare som förstår sitt eget och andras beteenden och känner till drivkrafterna, har goda förutsättningar att ta organisationen framåt.

Säljträning

Är försäljning och kundrelationer hjärtat i er organisation? För företag som sysslar med försäljning är det ett måste att arbeta kontinuerligt med säljträning för att bygga toppresterande säljteam. Och för att lyckas behövs rätt verktyg. Med hjälp av TTI Success Insights analyser får ni insikter och föreståelse för hur ert team fungerar och hur ni kan förbättra era affärer och kundrelationer.

Konflikthantering

Att lösa konflikter kan vara utmanande. Men det finns lösningar. Förståelse för människors drivkrafter och beteende ökar möjligheterna att hitta positiva lösningar, nya möjligheter att samarbeta och kommunicera effektivt. Med TTI Success Insights analyser blir drivkrafterna tydliga och beteendena lättare att förstå.

Rekrytering

Vilken är hemligheten bakom att rekrytera rätt? Kompetens och erfarenhet är viktigt men att motivationsfaktorerna i uppdraget matchar individens drivkrafter är viktigast. Felaktiga rekryteringar är kostsamma och skapar negativ energi, undvik dem med hjälp av våra effektiva analysverktyg för rekryteringsprocessen.
Från utmaning till fördel.
TTI Success Insights hjälper till med omvandlingen.
Kom igång