Personuppgiftspolicy

TTI Success Insights Sverige har lång erfarenhet av att lagra och hantera våra kunders data och information på ett konfidentiellt och säkert sätt. Vi följer alla gällande lagar och etiska riktlinjer. All data är dessutom i tryggt förvar på servrar med mycket hög teknisk säkerhet.

Vi följer GDPR

Från och med den 25 maj 2018 följer vi den nya lagstiftningen GDPR. Den nya lagstiftningen ersätter den svenska Personuppgiftslagen (PUL). Lagen gäller i hela EU. GDPR står för General Data Protection Regulation och kontrollerar hanteringen av personuppgifter. GDPR är i många avseenden en skärpt variant av den tidigare svenska Personuppgiftslagen.

Vad betyder det här för dig?

Att leva upp till GDPR-kraven kräver mycket tid och arbete. Som din partner vill vi hjälpa till att göra processen så enkel som möjligt så att du kan fortsätta att fokusera på din verksamhet. Därför gör vi nu några förbättringar genom att:


Vem gäller det för?

GDPR gäller organisationer inom EU och grupper och/eller organisationer som ligger utanför EU men som arbetar med EU-medborgare, som vanligtvis kallas EU-registrerade. Det gäller alla företag som behandlar och innehar personuppgifter för registrerade som är bosatta i Europeiska unionen, oavsett företagets plats.

Vad är straffet för att bryta mot GDPR?
Ett företag som bryter mot GDPR kan få böta upp till 4 % av den årliga globala omsättningen eller 20 miljoner euro.

Vad utgör personuppgifter?
All typ av information, relaterad till en registrerad, som kan användas för att direkt eller indirekt identifiera personen.

Var hittar jag mer information om GDPR?
https://www.eugdpr.org/
https://www.sisurvey.eu/privacy/sv
https://www.ttisuccessinsights.com/gdpr